Monitorovanie stavieb

Monitorovanie stavieb

Fotografie a videá z dronov na zobrazenie projektov, sledovanie postupu výstavby a poskytovanie aktualizácií v reálnom čase.

Fotografie a videá z dronov na zobrazenie projektov, sledovanie postupu výstavby a poskytovanie aktualizácií v reálnom čase.

Aplikácia dronov pri monitorovaní stavieb je výhodná v mnohých krokoch, ako je predbežné plánovanie, komplexné prieskumy, monitorovanie stavebného procesu, monitorovanie kvality, bezpečnostné kontroly, marketing a ďalšie.

Plánovanie projektu

Rýchle získavanie údajov z dronu je teraz dosiahnuteľnou úlohou a v porovnaní s tradičnými technikami sa dá vykonať takmer v okamihu. 

Plánovanie projektu

Rýchle získavanie údajov z dronu je teraz dosiahnuteľnou úlohou a v porovnaní s tradičnými technikami sa dá vykonať takmer v okamihu. 

Monitorovanie staveniska

Monitorovanie staveniska využitím dronovej technológie dokáže zvýšiť výkon, rýchlosti procesov a presnosť získaných informácií.

Monitorovanie staveniska

Monitorovanie staveniska využitím dronovej technológie dokáže zvýšiť výkon, rýchlosti procesov a presnosť získaných informácií.

Sledovanie postupu

Pravidelný prieskum je základom pre kvalitný vývoj stavby, bezpečnostné kontroly a monitorovanie kvality v reálnom čase.  

Sledovanie postupu

Pravidelný prieskum je základom pre vývoj stavby, bezpečnostné kontroly a monitorovanie kvality v reálnom čase.  

Výsledný report

Záverečné fotografovanie celého objektu a podrobné porovnanie fotografii z času výstavby, až po hotový projekt.

Výsledný report

Záverečné fotografovanie celého objektu a podrobné porovnanie fotografii z času výstavby, až po hotový projekt.

Drony umožňujú architektom získať pohľad na celý projekt z vtáčej perspektívy a odhaliť nedostatky, ktoré by pri kontrolách zo zeme neboli možné. Vďaka tejto službe poskytujú UAV efektívnejšie, výkonnejšie a kvalitnejšie služby bezpečným, rýchlym a neprerušovaným spôsobom.

Hyperlapse

Monitorovacie projekty sa dajú robiť ešte efektívnejšie pomocou časozberných videí. Pomocou tejto technológie vedia naše drony pokryť široký rozsah dynamického pohybu a následne ho spracovať do krátkeho videa zrýchlenej formy, kde je vidieť efektívnosť výstavby.

Hyperlapse

Monitorovacie projekty sa dajú robiť ešte efektívnejšie pomocou časozberných videí. Vďaka tejto technológie vedia naše drony pokryť široký rozsah dynamického pohybu a následne ho spracovať do krátkeho videa zrýchlenej formy, kde je vidieť efektívnosť výstavby.

Výhody využitia dronov na stavenisku

Rýchly prieskum staveniska

Získajte dôležité údaje rýchlejšie, jednoduchšie a cenovo výhodnejšie.

Objemový odhad

Monitorujte a pravidelne kontrolujte materiály, vybavenie a objemy zásob.

Sledovanie pokroku v reálnom čase

Využite prenos videa v reálnom čase na získanie lepšej perspektívy svojho projektu.